Archive

  • All
  • Blog
  • Earth Garden
  • Exhibitions
  • Interview
  • New Works
  • News
  • Projects
Feuersee

This painting is inspired from the Stuttgart's Johanneskirche (Church of St John) It lies on a peninsula of the Feuersee (Fire Lake) in Stuttgart....

Personali

Kancer kiefer u jwegga, Inezzak, ikissrek u jbiddlek. Weggha li tehodlok sahhtek bil-mod il-mod, il-kuragg jibda jonqos, kollox isir difficli, l-energijja wkoll. Koncju li qed inbati u difficli tibqa sod. ...

Corporeality

Rajthom fl-art, ma gbarthomx.. xi hadd waddabhom. Osservajthom kurjuzi, kuntrasti, laqtuni, inspirawni u ghamilthom  ...

Azzjoni

Azzjoni Devozzoni u emozzjoni Sahha u agressivita. Passjoni  ...