Personali

Kancer kiefer u jwegga,
Inezzak, ikissrek u jbiddlek.
Weggha li tehodlok sahhtek
bil-mod il-mod,
il-kuragg jibda jonqos,
kollox isir difficli,
l-energijja wkoll.
Koncju li qed inbati
u difficli tibqa sod.

Material

Mixed Media on panel

Dimensions

Width 42cm
Height 60cm

Date

6 July 2007

Category
Painting